JUDO – MISTRZOSTWA ŚWIATA SENIORÓW JAP-2019

Część 1. – Świat i Polska

Czytaj więcej...

PST Judo członkiem zwyczajnym PZ Judo

Informujemy, że w dniu w dniu 8.05.2019 Zarząd PZ Judo zgodnie ze statutem uchwałą 22/2019 przyjął Polskie Stowarzyszenie Trenerów Judo w poczet członków zwyczajnych Związku. Szanowni Członkowie fakt naszego członkostwa stawia przed nami nowe wyzwania i zadania, zobowiązuje nas do dalszej pracy na rzecz naszej dyscypliny. Poniżej w całości uchwała Zarządu PZ Judo „Uchwała nr […]

Czytaj więcej...

Absolwenci AWF W-wa w rozwoju Judo w Polsce

W skrócie, oficjalny tytuł spotkania brzmiał, „Absolwenci AWF W-wa w rozwoju Judo w Polsce”, w rzeczywistości z różnych punktów widzenia mogliśmy prześledzić jak to się zaczęło. W dniu 13.05.2019 r. w klubie Relax QUltura w AWF W_wa z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów AWF W-wa i Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Judo, przy wsparciu i pomocy Polskiego Związku Judo […]

Czytaj więcej...

Deklaracja Członkowska

Czytaj więcej...

Komunikat nr 1/2019

Komunikat 1/2019   Szanowni Państwo! Polskie Stowarzyszenie Trenerów Judo informuje, że w związku ze zmianą nazwy i statutu: uruchomiona została nowa strona internetowa Stowarzyszenia pstjudo.pl zmianie uległ adres pocztowy PST Judo na: 02-761 Warszawa ul. Macedońska 14. uległ zmianie adres e-mail na biuro@pstjudo.pl zmianie uległa nazwa banku na Santander Bank Polska S.A. nie uległ ...

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o NWZC PSTiI Judo

dot.: zwołania w dniu 18 grudnia 2016 roku w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Czytaj więcej...

Zasady członkostwa w PSTiI Judo

Polskie Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Judo ma zaszczyt zaproponować każdemu, wszystkim osobom zainteresowanym dalszym rozwojem naszej dyscypliny, osobom zainteresowanym aktywnym uczestnictwem w pracach Środowiska judo, przystąpienie do naszego Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Zmiana nazw tytułów szkoleniowych

Komunikat 3 - Zmiana nazw tytułów szkoleniowych

Czytaj więcej...

Propozycja zmiany nazw kwalifikacji trenerskich

Informujemy, że w sytuacji deregulacji niektórych zawodów i ustawy o PRK, Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie zmiany dotychczasowych i przyjęcia nowych nazw kwalifikacji trenerskich (szczegóły poniżej). Zarząd Stowarzyszenia będzie rekomendował Związkowi zmianę nazw kwalifikacji zgodnie z podjętą uchwałą.

Czytaj więcej...

Czy instruktor to też Trener?

CZY INSTRUKTOR TO TEŻ TRENER ??? DO WSZYSTKICH INSTRUKTORÓW JUDO, A MOŻE NIE TYLKO !!!

Czytaj więcej...