Absolwenci Nr 3(31)2019 – Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej...

WARTOŚCI SPORTÓW I SZTUK WALKI BUDO

Moduł I. ZDROWOTNE I WYCHOWAWCZE WARTOŚCI SPORTÓW I SZTUK WALKI BUDO NA TLE HOLISTYCZNEGO MODELU TRENINGU W tym module poznasz cele, wychowawcze i zdrowotne zalety oraz podstawowe kryteria optymalnego – w szerokiej, holistycznej perspektywie – treningu sportów i sztuk walki budo. Zapoznasz się z kreatywnymi w humanistycznym sensie, potencjonalnymi możliwościami takiego treningu oraz z ...

Czytaj więcej...

Komunikat nr 2/2019

KOMUNIKAT 2/2019 Witam Wszystkich, Informuję, że w dniu 1.11.2019 r. Zarząd PST Judo podjął poniższą uchwałę: Uchwała nr 9/E/10/2019.11.01 Zarząd PST Judo w dn. 01.11.2019 r. podjął uchwałę na mocy, której postanowił: w dniu 27.11.2019 r. zwołać walne sprawozdawczo wyborcze zgromadzenie Członków, zgromadzenie zwołane będzie na godz. 13:30 w pierwszym terminie i 14:00 w drugim […]

Czytaj więcej...

JUDO – MISTRZOSTWA ŚWIATA SENIORÓW JAP-2019 cz. 2

Część 2. – Polska i Świat

Czytaj więcej...

JUDO – MISTRZOSTWA ŚWIATA SENIORÓW JAP-2019

Część 1. – Świat i Polska

Czytaj więcej...

PST Judo członkiem zwyczajnym PZ Judo

Informujemy, że w dniu w dniu 8.05.2019 Zarząd PZ Judo zgodnie ze statutem uchwałą 22/2019 przyjął Polskie Stowarzyszenie Trenerów Judo w poczet członków zwyczajnych Związku. Szanowni Członkowie fakt naszego członkostwa stawia przed nami nowe wyzwania i zadania, zobowiązuje nas do dalszej pracy na rzecz naszej dyscypliny. Poniżej w całości uchwała Zarządu PZ Judo „Uchwała nr […]

Czytaj więcej...

Absolwenci AWF W-wa w rozwoju Judo w Polsce

W skrócie, oficjalny tytuł spotkania brzmiał, „Absolwenci AWF W-wa w rozwoju Judo w Polsce”, w rzeczywistości z różnych punktów widzenia mogliśmy prześledzić jak to się zaczęło. W dniu 13.05.2019 r. w klubie Relax QUltura w AWF W_wa z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów AWF W-wa i Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Judo, przy wsparciu i pomocy Polskiego Związku Judo […]

Czytaj więcej...

Deklaracja Członkowska

Czytaj więcej...

Komunikat nr 1/2019

Komunikat 1/2019   Szanowni Państwo! Polskie Stowarzyszenie Trenerów Judo informuje, że w związku ze zmianą nazwy i statutu: uruchomiona została nowa strona internetowa Stowarzyszenia pstjudo.pl zmianie uległ adres pocztowy PST Judo na: 02-761 Warszawa ul. Macedońska 14. uległ zmianie adres e-mail na biuro@pstjudo.pl zmianie uległa nazwa banku na Santander Bank Polska S.A. nie uległ ...

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o NWZC PSTiI Judo

dot.: zwołania w dniu 18 grudnia 2016 roku w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Czytaj więcej...