Zmiana nazw tytułów szkoleniowych

Komunikat 3 - Zmiana nazw tytułów szkoleniowych

Czytaj więcej...

Propozycja zmiany nazw kwalifikacji trenerskich

Informujemy, że w sytuacji deregulacji niektórych zawodów i ustawy o PRK, Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie zmiany dotychczasowych i przyjęcia nowych nazw kwalifikacji trenerskich (szczegóły poniżej). Zarząd Stowarzyszenia będzie rekomendował Związkowi zmianę nazw kwalifikacji zgodnie z podjętą uchwałą.

Czytaj więcej...

Czy instruktor to też Trener?

CZY INSTRUKTOR TO TEŻ TRENER ??? DO WSZYSTKICH INSTRUKTORÓW JUDO, A MOŻE NIE TYLKO !!!

Czytaj więcej...

Komunikat 2 – konto bankowe

Czytaj więcej...

Komunikat 1

Komunikat nr 1 / 01.2016 Szanowni Państwo ! Informujemy, że z przyczyn osobistych, pozostając Członkiem Zarządu z funkcji Prezesa, zrezygnował Pan Waldemar Sikorski (12.2015). Z powodów osobistych i zawodowych z działalności w Zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Judo zrezygnował również Pan Zdzisław Grochowski (10.2015). Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Kolegom za ...

Czytaj więcej...

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Artykuł o przyjęciu ustawy o ZSK

Czytaj więcej...

Ustawa – projekt o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Projekt ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Czytaj więcej...

Polska Rama Kwalifikacji cz.2

Czytaj więcej...

Polska Rama Kwalifikacji cz.1

Czytaj więcej...

Cele PSTiIJudo

Misją Stowarzyszenia jest integracja środowiska trenerskiego, pielęgnowanie tradycji, doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy trenerskiej dla rozwoju judo. Co zapewnia członkostwo w PST judo: 1. Możliwość udziału na preferencyjnych warunkach w doszkoleniach kadr trenersko-instruktorskich. 2. Możliwość osiągania wyższych kwalifikacji (stopni trenerskich) zgodnie z sektorowa ramą ...

Czytaj więcej...