Sąd Koleżeński Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Judo:

1. Przewodniczący Sadu Koleżeńskiego Stanisław Tokarski
2. Członek Sądu Koleżeńskiego Stanisław Kuźmicki
3. Członek Sądu Koleżeńskiego Vacat