Zaproszenie na zjazd absolwentów AWF Warszawa 12-13.09.2020

Zaproszenie na zjazd absolwentów AWF Warszawa 12-13.09.2020

W załączeniu:

  • Zaproszenie JM Rektora na Zjazd Absolwentów,
  • Komunikat Organizacyjny
  • Formularz zgłoszenia (jest on również dostępny na stronie internetowej www.absolwenci-awf-warszawa.pl. Na stronie (i na FB) zamieszczane będą kolejne informacje o Zjeździe, więc proszę odwiedzajcie ją czasami.

Pozdrawiam

Prezes Zarządu
PST Judo
Jacek Skubis