Komunikat nr 2/2019

KOMUNIKAT 2/2019

Witam Wszystkich,
Informuję, że w dniu 1.11.2019 r. Zarząd PST Judo podjął poniższą uchwałę:

Uchwała nr 9/E/10/2019.11.01

Zarząd PST Judo w dn. 01.11.2019 r. podjął uchwałę na mocy, której postanowił:

  • w dniu 27.11.2019 r. zwołać walne sprawozdawczo wyborcze zgromadzenie Członków,
  • zgromadzenie zwołane będzie na godz. 13:30 w pierwszym terminie i 14:00 w drugim terminie. Miejsce zebrania ustalone zostanie w najbliższym czasie,
  • wszystkie dokumenty zostaną dostarczone Członkom zgodnie ze statutem do dnia 20.11.2019 r.

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania:
Głosów ZA – 5, Przeciw – 0; Wstrzymujących się – 0.

Pozdrawiam

Prezes Zarządu
PST Judo
Jacek Skubis