Optymalny, progresywny model treningu sportowego dla dzieci i młodzieży

W zakładce Biblioteka/Artykuły prezentujemy artykuł doc. dr Jana Harasymowicza pt. „Optymalny, progresywny model treningu sportowego dla dzieci i młodzieży„

Czytaj więcej...

Humanistyczne wartości kultury fizycznej i sportu

W zakładce Biblioteka/Artykuły prezentujemy artykuł doc. dr Jana Harasymowicza pt. „Humanistyczne wartości kultury fizycznej i sportu„

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenia w Ustawie o zwalczaniu COVID-19

Weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji […]

Czytaj więcej...