Komunikat nr 3/2019

Komunikat Nr. 3/2019

Szanowni Członkowie,

Zarząd PST Judo informuje, że zgodnie z uchwałą nr. 10/12/2019-12-12 w dniu 17.12.2019 r. ogłosił elektroniczne głosowanie poprawek do statutu Stowarzyszenia. Głosowanie będzie trwało 48 godzin, tj. do dnia 19.12.2019 r. (czwartek) do godz. 12:00. Wszystkich Członków Stowarzyszenia prosimy o aktywny udział. Przegłosowanie poprawek pomoże w sprawniejszym zarządzaniu i kierowaniu pracami Stowarzyszenia, pomoże w realizacji celów i zamierzeń jakie sobie stawiamy.

W-wa 2019-12-16.

W imieniu Zarządu, z poważaniem:

Prezes Zarządu

Jacek Skubis