Absolwenci Nr 4(32)2019 – Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa