Absolwenci Nr 3(31)2019 – Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa