WARTOŚCI SPORTÓW I SZTUK WALKI BUDO

Moduł I. ZDROWOTNE I WYCHOWAWCZE WARTOŚCI SPORTÓW I SZTUK

WALKI BUDO NA TLE HOLISTYCZNEGO MODELU TRENINGU

W tym module poznasz cele, wychowawcze i zdrowotne zalety oraz podstawowe kryteria optymalnego – w szerokiej, holistycznej perspektywie – treningu sportów i sztuk walki budo. Zapoznasz się z kreatywnymi w humanistycznym sensie, potencjonalnymi możliwościami takiego treningu oraz z zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowej praktyki sportów i sztuk walki. Zrozumiesz, jak wiele zależy od poziomu kompetencji instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia.

 

Cały artykuł zamieszczony w zakładce BIBLIOTEKA / ARTYKUŁY