Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Judo:

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Rzepkiewicz
2. Członek Komisji Rewizyjnej Wojciech Niedomagała
3. Członek Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wiłkomirski