Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Judo:

1. Prezes Jacek Skubis;
2. V-ce Prezes Wojciech Borowiak;
3. Sekretarz Zbigniew Jarzyło
4. Skarbnik Witold Wasilewski;
5. Członek Waldemar Sikorski;
6. Członek Jacek Dziewicki;
7. Członek Stanisław Michałowski

W-wa 10.02.2016