Zawiadomienie o NWZC PSTiI Judo

dot.: zwołania w dniu 18 grudnia 2016 roku w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Czytaj więcej...

Zasady członkostwa w PSTiI Judo

Polskie Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Judo ma zaszczyt zaproponować każdemu, wszystkim osobom zainteresowanym dalszym rozwojem naszej dyscypliny, osobom zainteresowanym aktywnym uczestnictwem w pracach Środowiska judo, przystąpienie do naszego Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...