Zmiana nazw tytułów szkoleniowych

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w sytuacji deregulacji niektórych zawodów i ustawy o PRK, Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie zmiany dotychczasowych i przyjęcia nowych nazw kwalifikacji trenerskich (szczegóły poniżej). Zarząd Stowarzyszenia będzie rekomendował Związkowi zmianę nazw kwalifikacji zgodnie z podjętą uchwałą.

„Uchwała nr 16 z dn. 20.04.2016r. opublikowana 22.04.2016r. Zarząd PSTiI Judo postanowił rekomendować Zarządowi PZ Judo wprowadzenie następujących nazw dla kwalifikacji trenerskich judo w ramach SRKS:

  • poziom 3-asystent trenera PZ Judo;
  • poziom 4- trener kl-III PZ Judo;
  • poziom 5- trener kl-II PZ Judo;
  • poziom 6- trener kl-I PZ Judo;
  • poziom 7- trener kl- mistrzowskiej (M) PZ Judo”.

Jak widać postanowiono zaproponować Zarządowi Związku zmianę dotychczasowej nazwy instruktor na trener klasy III PZ Judo, oraz wprowadzić dodatkową kwalifikację asystent trenera PZ Judo. Oczywiście Zarząd Stowarzyszenia stoi na stanowisku, by wzorem innych związków sportowych certyfikaty przyznawane były tylko przez Związek, dlatego proponujemy dodanie do każdej nazwy kwalifikacji określenia „PZ Judo”.
Informujemy, również że z naszym stanowiskiem zgodziła się i poparła je stosowną uchwałą Rada Trenerów Związku.
Mamy nadzieję, że szczegółowe regulacje związane ze zmianą nazewnictwa i rozpoczęciem związanego z tym projektu „EDUKACJA” będą zapadać w miarę szybko, o czym natychmiast będziemy Państwa informować.

Za Zarząd PSTiI Judo z poważaniem

Prezes
Jacek Skubis