Komunikat nr 1/2019

Komunikat 1/2019

 

Szanowni Państwo!

Polskie Stowarzyszenie Trenerów Judo informuje, że w związku ze zmianą nazwy i statutu:

  • uruchomiona została nowa strona internetowa Stowarzyszenia pstjudo.pl
  • zmianie uległ adres pocztowy PST Judo na: 02-761 Warszawa ul. Macedońska 14.
  • uległ zmianie adres e-mail na biuro@pstjudo.pl
  • zmianie uległa nazwa banku na Santander Bank Polska S.A.
  • nie uległ zmianie nr rachunku bankowego 89 1090 1883 0000 0001 3178 3652.

 

Informujemy, że w najbliższym czasie zaktualizujemy pozostałe zakładki i treści na stronie internetowej. Za ewentualne kłopoty przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,

jednocześnie informujemy, że zgodnie z dotychczasowymi decyzjami

składkę członkowską za rok 2019 w dotychczasowej wysokości 50,- zł. należy wpłacić do dnia 31.03.2019 roku

na konto PST Judo

Santander Bank Polska S.A.
Nr konta 89 1090 1883 0000 0001 3178 3652

 

Prezes Zarządu

PST Judo

Jacek Skubis