Zawiadomienie o NWZC PSTiI Judo

dot.: zwołania w dniu 18 grudnia 2016 roku w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Czytaj więcej...

Zasady członkostwa w PSTiI Judo

Polskie Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Judo ma zaszczyt zaproponować każdemu, wszystkim osobom zainteresowanym dalszym rozwojem naszej dyscypliny, osobom zainteresowanym aktywnym uczestnictwem w pracach Środowiska judo, przystąpienie do naszego Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Zmiana nazw tytułów szkoleniowych

Komunikat 3 - Zmiana nazw tytułów szkoleniowych

Czytaj więcej...

Propozycja zmiany nazw kwalifikacji trenerskich

Informujemy, że w sytuacji deregulacji niektórych zawodów i ustawy o PRK, Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie zmiany dotychczasowych i przyjęcia nowych nazw kwalifikacji trenerskich (szczegóły poniżej). Zarząd Stowarzyszenia będzie rekomendował Związkowi zmianę nazw kwalifikacji zgodnie z podjętą uchwałą.

Czytaj więcej...

Czy instruktor to też Trener?

CZY INSTRUKTOR TO TEŻ TRENER ??? DO WSZYSTKICH INSTRUKTORÓW JUDO, A MOŻE NIE TYLKO !!!

Czytaj więcej...

Komunikat 2 – konto bankowe

Czytaj więcej...

Komunikat 1

Komunikat nr 1 / 01.2016 Szanowni Państwo ! Informujemy, że z przyczyn osobistych, pozostając Członkiem Zarządu z funkcji Prezesa, zrezygnował Pan Waldemar Sikorski (12.2015). Z powodów osobistych i zawodowych z działalności w Zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Judo zrezygnował również Pan Zdzisław Grochowski (10.2015). Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Kolegom za ...

Czytaj więcej...