NAJLEPSZY TRENER JUDO W ROKU 2022

Wszystkich Sympatyków judo informujemy, że podejmujemy próbę zaprezentowania najlepszych klubowych trenerów polskiego judo. Akcję rozpoczynamy od stworzenia listy rankingowej „ Trener judo roku 2022”.  Przedsięwzięcie staje się możliwe dzięki porozumieniu  i współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Trenerów Judo, portalem internetowym „mistrzjudo.pl” oraz firmą „JudoMarket” (fundatorem nagród).

Każdej pozycji medalowej uzyskanej w zawodach krajowych i międzynarodowych przyporządkowana jest  określona ilość punktów wg. tabeli punktowej funkcjonującej w portalu statystycznym „mistrzjudo.pl”. Taką samą ilość punktów jaką zdobywa każdy medalista uzyskuje jego aktualny trener klubowy. Suma punktów jest podstawą ustalenia kolejności miejsc trenerów na liście rankingowej. Dzięki współpracy z „JudoMarket” trzem czołowym trenerom rankingu przyznane zostaną nagrody finansowe. Trenerzy z pozycji 4-10 otrzymają  nagrody rzeczowe.

Mamy nadzieję, że będziecie śledzić postępy naszej pracy do finalnej uroczystości wręczenia nagród.

 

PST Judo