Czy instruktor to też Trener?

CZY INSTRUKTOR TO TEŻ TRENER ???
DO WSZYSTKICH INSTRUKTORÓW JUDO, A MOŻE NIE TYLKO !!!

„Ale to już było i znikło gdzieś za nami” jak śpiewa Maryla Rodowicz. Był pomocnik instruktora i był instruktor. Był instruktor i był instruktor pierwszej klasy. I pytanie czy instruktor to już trener, czy jeszcze nie ? Czy ma inne prawa ? Czy ponosi inną odpowiedzialność ? Czy w czymś jest gorszy od trenera? A jak ma być dalej ? Co się zdarzyło do dnia dzisiejszego. Wszyscy pamiętamy ustawę o deregulacji niektórych zawodów. W styczniu tego roku weszła w życie ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji (przestąpienie Polski do regulacji UE). Rozpoczął się kolejny cykl regulacji. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do informacji na temat polskiej ramy kwalifikacji na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Judo.

Wychodząc naprzeciw kolejnym regulacjom Stowarzyszenie stanęło na stanowisku, że INSTRUKTOR TO TEŻ TRENER, że nie istnieją żadne powody ani przesłanki, żeby instruktor był kimś „gorszym”, by „instruktor nie był trenerem”. A tak na marginesie, to mamy już trenerów (nie instruktorów) personalnych, osobistych, biznesu itd. A czy zawodnicy lub ćwiczący zwracają się do prowadzących zajęcia słowami Instruktorze, czy TRENERZE ?

Uznając problem za ważny i zasadny Stowarzyszenie rozpoczęło starania o wprowadzenie przez Zarząd PZ Judo zmian w dotychczasowych systemach kształcenia i nazewnictwie. Po raz pierwszy zmiana dotychczasowego nazewnictwa kadr szkoleniowych zaproponowana została podczas narady Środowiska Judo w Wałczu w dniach 20-22.11.2015 r. W judo odmiennie jednak niż w innych polskich związkach sportowych nie zmieniliśmy jeszcze tradycyjnych, a zderegulowanych systemów kształcenia. Nie zatwierdziliśmy nowych nazw, a tym samym nie zmieniliśmy nazwy instruktor na nazwę z użyciem słowa TRENER. To do Zarządu Związku należy nazwanie pierwszego i pozostałych poziomów w zintegrowanym systemie kwalifikacji i odejście od dotychczasowej nazwy instruktor. Nie ważne czy będzie to: „młodszy trener”, „trener klasy III”, czy jeszcze inaczej, ważne jest użycie w nazwie określenia TRENER. Po konsultacji z Radą Trenerów zaproponujemy konkretną nazwę tej kwalifikacji (instruktor) i na pewno użyjemy określenia TRENER.

Kolejną ważną sprawą jest kwestia dotychczasowych uprawnień. Prosimy nie ulegać nieprawdziwym informacjom, nigdy nie zaakceptujemy utraty dotychczas nabytych kompetencji !!! Stoimy na stanowisku, że nie interesuje nas czy ktoś posiada tytuł instruktora, instruktora drugiej czy pierwszej klasy, wychodzimy z założenia, że WSZYSCY INSTRUKTORZY BYLI, SĄ I BĘDĄ TRENERAMI. Po przyjęciu nowej nazwy winno nastąpić bezwarunkowe nadanie wszystkim instruktorom nowych kwalifikacji i wystawienie odpowiednich certyfikatów PZ Judo. Porozumienie pomiędzy Zarządem Związku a Stowarzyszeniem rozpoczynającym te działania czeka na uchwałę Zarządu Związku. PSTiI Judo już teraz wychodząc z założenia, że WSZYSCY JESTEŚMY TRENERAMI proponuje swoim członkom odejście od słowa instruktor i zmianę statutu oraz nazwy Stowarzyszenia. Wszystkich instruktorów, zapraszamy do członkostwa w Stowarzyszeniu i poparcia nas w naszych staraniach nie tylko na tym polu.

Szanowni Państwo informujemy również, że po uzgodnieniu szczegółów z Radą Trenerów zamierzamy wystąpić z propozycją uruchomienia kwalifikacji „ASYSTENT TRENERA”. Kwalifikacja skierowana byłaby do wszystkich osób, które mogą pod kontrolą wspierać trenera w pracy, a z jakiś względów nie spełniają wymagań i nie mogą jeszcze samodzielnie pełnić funkcji trenera.

Wszystkich posiadających uprawnienia szkoleniowe, jeszcze raz serdecznie zapraszamy do członkostwa i współpracy w ramach POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW JUDO, (szczegółowe informacje na naszej stronie).

Prezes PSTiI Judo

W-wa 2016-04-19

Jacek Skubis