Komunikat 2 – konto bankowe

Szanowni Państwo!
Informujemy, że uruchomione zostało konto bankowe Stowarzyszenia, na które prosimy dokonać wpłaty składki członkowskiej za rok 2016.

Przypominamy, że decyzją pierwszego Walnego Zebrania, składka roczna wynosi 50 zł.

Bank Zachodni WBK S.A.
Nr konta 89 1090 1883 0000 0001 3178 3652

Informujemy również, że działa strona internetowa i poczta elektroniczna. Poniżej podajemy aktualne adresy:

Strona internetowa: www.pstijudo.pl

Poczta e-mail: biuro@pstijudo.pl

Prezes Zarządu

Jacek Skubis