Walne Zgromadzenia w Ustawie o zwalczaniu COVID-19

Weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przewidziane w niej zostały również mechanizmy pomocy dla środowiska sportowego.

Czytaj więcej...