Rada do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej II kadencji powołana – galeria