Pamięci Waldka Sikorskiego

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 9.08.2022 r zmarł Waldemar Sikorski współzałożyciel naszego stowarzyszenia i jego pierwszy Prezes. Od momentu założenia do ostatniej chwili cały czas aktywnie działał w Zarządzie stowarzyszenia, aktualnie jako jego V-ce Prezes.

Waldka pamiętamy i będziemy pamiętać jako trenera Kadry Narodowej Seniorów z okresu zdobycia pierwszego medalu olimpijskiego (Antoni Zajkowski -1972) i późniejszych sukcesów polskiego judo. Pamiętamy go jako Prezesa Polskiego Związku i autora fachowych publikacji. Pamiętamy go jako dobrego i uczynnego Kolegę.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia

Trenerów Judo