Komunikat 1

Komunikat nr 1 / 01.2016

Szanowni Państwo !

Informujemy, że z przyczyn osobistych, pozostając Członkiem Zarządu z
funkcji Prezesa, zrezygnował Pan Waldemar Sikorski (12.2015). Z powodów
osobistych i zawodowych z działalności w Zarządzie Polskiego Stowarzyszenia
Trenerów i Instruktorów Judo zrezygnował również Pan Zdzisław Grochowski
(10.2015).

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Kolegom za dotychczasowy wkład pracy i
liczy na dalsze zadeklarowane zaangażowanie w jego prace.

W wyniku powyższych decyzji w dniu 16 grudnia 2015 roku zgodnie ze
statutem Stowarzyszenia i uchwałami Zarządu nastąpiły zmiany w dotychczasowym
jego ukonstytuowaniu się. Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się następująco:
1. Prezes Jacek Skubis;
2. Sekretarz Wojciech Borowiak;
3. Skarbnik Witold Wasilewski;
4. Członek Waldemar Sikorski;
5. Członek Jacek Dziewicki;
6. Członek Stanisław Michałowski

Aktualnie zmiany rejestrowane są w KRS.

Prezes Zarządu
Jacek Skubis