Rada do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej II kadencji powołana

Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk w dn. 2 września 2020 r. powołała Radę do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej II kadencji na lata 2020-2022. Rada jest organem pomocniczym ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu, w skład którego wchodzą uznane osoby ze środowiska nauk o sporcie oraz wybitni trenerzy, mający duże doświadczenie w kształceniu kadr ...

Czytaj więcej...